Paramter antypoślizgowości

Parametr antypoślizgowości oznaczany jest literą R i liczbą od 9 do 13 i jest on związany z niemiecką normą DIN 51130.

Norma ta rozróżnia pięc podstawowych oznaczeń wykładzin - od R9 do R13. Jednak wbrew opinii, wykładzina oznaczona jako R9 (krytyczny kąt poślizgu pomiędzy 6 a 10 stopni) nie jest wykładziną antypoślizgową. Za wykładzinę charakteryzującą się zwiększoną antypoślizgowością uważa się dopiero te, które posiadają parametr nie niższy niż R10.

Dla poszczególnych parametrów, krytyczne kąty poślizgu wynoszą:
R10 – 10-19
R11 – 19-27
R12 – 27-35
R13 – powyżej 35 stopni