Bezpieczne schody - taśmy antypoślizgowe

Biurowce, szkoły, urzędy czy klatki schodowe charakteryzują się dużym natężeniem ruchu. Dla właściciela lub zarządcy obiektu najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom, dlatego producenci artykułów BHP oferują produkty zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek zastosowania barw, znaków lub sygnałów bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej. Dbając o prawidłowe oznakowanie schodów, należy wziąć pod uwagę również antypoślizgowość. Najważniejsze jest dobranie odpowiedniego materiału, oraz dostosowanie go do podłoża tak, żeby spełniało swoją funkcję. Zasady antypoślizgowości dotyczą w szczególności podłóg, podestów, schodów, pomostów i balkonów. Powierzchnia w tych miejscach powinna być równa, nieśliska, stabilna i wytrzymała. Najprostszym sposobem, aby spełnić powyższe wymagania jest zastosowanie taśm antypoślizgowych, które zabezpieczają śliskie i niebezpieczne powierzchnie.

Czym są taśmy antypoślizgowe? Taśmy antypoślizgowe najczęściej posiadają strukturę papieru ściernego, która niweluje ryzyko poślizgu i upadku, a co za tym idzie, gwarantują wzrost bezpieczeństwa na śliskich i niebezpiecznych powierzchniach. Wierzchnią warstwę antypoślizgową stanowią cząsteczki piasku kwarcowego, które są przyklejone poprzez silny i trwały polimer do taśmy PCW.

Dlaczego należy stosować taśmy antypoślizgowe na schody? Tą kwestię reguluje szereg przepisów, jeden najważniejszy cytujemy poniżej:

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.

 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 

§ 16.1. W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości.

§ 21.1. Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami.

2. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny być śliskie, a w miejscach, w których może występować zaleganie pyłów - powinny być ażurowe.

 

Polecamy: Taśmy antypoślizgowe Gripper

Masz pytania?

Masz pytania?
Jacek Rosa
Account Manager

* - pola wymagane